galleRIA

my random thoughts exhibit

April 21, 2014 3:23 am
"I prayed for you my love,
that the feelings never wither.
Even life throw rocks at us,
the bond shall never be broken."
April 15, 2014 4:57 am

Sa Ikalawang Pagkakataon

Minsan na kitang nahagkan,
Sobrang higpit tila ayaw pakawalan.
Subalit sa paghampas ng hangin,
Ika’y tinangay.

Tinangay ng alon
Tungo sa kabilang baybayin.
Sinubukan kang hilahin pabalik,
Ngunit tila kahit agos,
pilit tayong pinaglayo.

Sa ating paglayo,
tila bahaghari ang sa aki’y sumalubong.
Nabigyang kulay ang pusong nalulumbay.
Salamat sa ikalawang pagkakataon,
ako’y nabuhayan ng pag-asa.

April 7, 2014 8:34 am
April 3, 2014 12:55 am
#qotd

#qotd

April 2, 2014 8:40 am
Day 26: Anything chocolate makes me delighted. #100ririhappdays

Day 26: Anything chocolate makes me delighted. #100ririhappdays

April 1, 2014 12:52 am
March 31, 2014 10:40 am
Day 24: #100ririhappdays Trying not to stress myself too much because I tend to eat too much. 😂😂😂

Day 24: #100ririhappdays Trying not to stress myself too much because I tend to eat too much. 😂😂😂

March 30, 2014 8:02 pm
#wordoftheday

#wordoftheday

8:58 am
🙅📖📚😉

🙅📖📚😉

8:04 am
Day 23: Endless paper work. One more week to end this term. #gradschoollife

Day 23: Endless paper work. One more week to end this term. #gradschoollife